1. turnus

8.7. -12.7. 2019

2. turnus

12.8. -16.8. 2019
Nově otevřeno

3. turnus

19.8. -23.8. 2019

REGISTRACE NA LÉTO JSOU SPUŠTĚNY!!!

Letní příměstský tábor ve ŠKODALANDu

ČAS:   7:45 – 17:00  

O táboře.

Termín a čas. Příměstský tábor probíhá všední dny od pondělí do pátku v daných týdnech během letních prázdnin, a to v čase 7:45 – 17:00. Děti lze přivést kdykoliv ráno mezi 7:45 – 8:45 a odpoledne si je vyzvednout od 15:00 – 17:00

– čas, který dítě u nás stráví, je velmi flexibilní a odvíjí se od potřeb rodičů.

Děti lze přihlásit na celý týden či na jeden a více dnů. 

Tábor je určen pro děti od 5 do 12 let.

Lokalita

 ŠKODALAND je největší sportovně-rekreační areál v Západních Čechách. Dětem jsou během táborů k dispozici všechna sportoviště a hřiště. V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní program v prostorách hlavní budovy, kde máme k dispozici 90mvelkou místnost (dětské hry, promítání, malování atd.).

Stravování

Pro děti je zajištěno stravování – oběd v restauraci přímo v hlavní budově (polévka a hlavní jídlo),  svačina (vždy pečivo s různými variantami a k tomu ovoce) a pitný režim

Lektoři

O děti se postarají zkušení instruktoři – náš tým instruktorů tvoří tradičně   Kuba, Vašek, Lenka, Terka ..... Lektoři mají pedagogické zkušenosti, jsou disponováni pro práci s dětmi a mají sportovní certifikace. Před zahájením příměstských táborů se účastní také metodického školení.

Orientace příměstských táborů

Program je zaměřen na sportovní tématiku s důrazem na in-line bruslení. Během týdne si děti vyzkouší nejrůznější sportovní disciplíny a sportovní hry. Značnou část tábora se budou děti učit a zdokonalovat zábavnou formou v jízdě na in-line bruslích. Dále  klademe důraz na rozvíjení osobnosti dětí, týmovou spolupráci a kooperaci a začlenění dětí do kolektivu. Během týdne děti podstoupí výuku na in-line bruslích, budou hrát nejrůznější pohybové, míčové, raketové a stolní hry – konkrétní program pro každý turnus naleznete níže.  

Děti si vezmou sebou: In-line brusle, helmu, chrániče, sportovní oblečení, sportovní obuv, láhev na pití, prohlášení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti dítěte viz níže dokument.

 Cena

Základní cena – týdenní turnus

2 499,-

Zvýhodněné ceny – slevy

 
-       Pro loňské účastníky

2 299,-

Základní cena – 1 den

 550,-

   

 

Pokud jste s námi již byli minulý rok, zadejte do poznámky "loňský účastník" a zaplaťte cenu 2 299,- (ten kdo s námi byl jeden turnus má nárok na jednu slevu, ten kdo byl dva turnusy má možnost využít slevu na dva turnusy...).  

Půjčovna in-line bruslí na tábor

Cena za týden: 300 ,- (v ceně jsou i chrániče a helma)

Slevy

Pokud jste s námi již byli minulý rok, zadejte do poznámky "loňský účastník" a zaplaťte cenu 2 299,-

Kapacita

Kapacita omezena na 24 dětí/den.

(Místo: ŠKODALAND, České údolí, Plzeň - Litice. 

www.skodaland.eu

Doplňující informace na tel. 607 602 239 Mgr. Jan Hála 

Prohlášení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti dítěte k účasti na dětském sportovním kempu SPORTGEN.

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte zde a všeobecné obchodní podmínky zde

Příklad programu tábora

1.den

7:30 - 8:30       Převzetí dětí (společenské hry v místnosti, příprava na sportovní program).

8:30 - 9:00       Seznámení s pravidly, bezpečností s reálem škodaland

9:00 - 10:00     Rozcvička, hry na hřišti

10:00 - 10:00   Svačina – ovoce, chléb

10:00 - 12:00   Dopolední výuka in-line bruslení – bezpečnost základní postoje, rovnovážná cvičení

průpravná cvičení, koupání v jezírku

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:00 Polední pauza (relaxace, stolní hry......)

13:00 - 16:00   Odpolední výuka in-line bruslení – průpravné hry a herní cvičení na bruslích, koupání v jezírku

16:00 - 17:00   Předávání dětí (společenské hry v místnosti)

2.den

7:30 - 8:45       Převzetí dětí (společenské hry v místnosti, příprava na sportovní program).

8:45 - 10:00     Rozcvička, hry na hřišti

10:00 - 10:00   Svačina – ovoce, pečivo

10:00 - 12:00   Dopolední výuka in-line bruslení – jízda v před, brzděni, průpravná cvičení, koupání v jezírku

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:00 Polední pauza (relaxace, stolní hry......)

13:00 - 16:00   Odpolední výuka in-line bruslení – průpravné hry a herní cvičení na bruslích, koupání v jezírku

16:00 - 17:00   Předávání dětí (společenské hry v místnosti)

3.den

7:30 - 8:45       Převzetí dětí (společenské hry v místnosti, příprava na sportovní program).

8:45 - 10:00     Rozcvička, hry na hřišti

10:00 - 10:00   Svačina – ovoce, pečivo

10:00 - 12:00   Dopolední výuka in-line bruslení – jízda vzad, přešlapování vpřed, průpravná cvičení, koupání v jezírku

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:00 Polední pauza (relaxace, stolní hry......)

13:00 - 16:00   Odpolední výuka in-line bruslení – průpravné hry a herní cvičení na bruslích, koupání v jezírku

16:00 - 17:00   Předávání dětí (společenské hry v místnosti)

4.den

7:30 - 8:45       Převzetí dětí (společenské hry v místnosti, příprava na sportovní program).

8:45 - 10:00     Rozcvička, hry na hřišti

10:00 - 10:00   Svačina – ovoce, pečivo

10:00 - 12:00   Dopolední výuka in-line bruslení – jízda vzad, přešlapování vzad, průpravná cvičení, koupání v jezírku

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:00 Polední pauza (relaxace, stolní hry......)

13:00 - 16:00   Odpolední výuka in-line bruslení – průpravné hry a herní cvičení na bruslích, koupání v jezírku

16:00 - 17:00   Předávání dětí (společenské hry v místnosti)

5.den

7:30 - 8:45       Převzetí dětí (společenské hry v místnosti, příprava na sportovní program).

8:45 - 10:00     Rozcvička, hry na hřišti

10:00 - 10:00   Svačina – ovoce, pečivo

10:00 - 12:00   Dopolední výuka in-line bruslení – závěrečné zkoušky z jízdy na in-line bruslích, koupání v jezírku

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:00 Polední pauza (relaxace, stolní hry......)

13:00 - 15:00   Odpolední výuka in-line bruslení – průpravné hry a herní cvičení na bruslích, koupání v jezírku

15:00 - 16:00 Předávání diplomů a odměn, hodnocení tábora

16:00 - 17:00   Předávání dětí (společenské hry v místnosti)

Změna programu vyhrazena, dle teplotním a povětrnostním podmínkám.

Koupání v jezírku, dle teplotním a povětrnostním podmínkám

 Další program

 

Denní program

7:30 - 8:30  Převzetí dětí (společenské hry v místnosti).

8:30 - 9:00  Společná činnost v klubovně (pokračování her, příprava na bruslení, 9:00 svačina)

9:00 - 9:45  Příprava na bruslení (rozcvička, obutí bruslí)

9.45-11:30  Aktivita na bruslích (aktivní výuka dovedností na bruslích, rozdělení do dvou skupin na začátečníky a pokročilé)

11:30 - 12:00  Ukončení dopolední výuky (vyzutí bruslí, regenerace)

12:00 - 12:30  Oběd

12:30 - 13:00  Polední pauza (relaxace, stolní hry, klidové aktivity)

13:00 - 13:45  Příprava na bruslení (rozcvička, obutí bruslí) 

13:45 - 14:15  Aktivita na bruslích (výuka, hry na bruslích, popřípadě pohybové hry bez bruslí) / v případě velmi přívětivého počasí návštěva jezírka v areálu Škodalandu

14:30 - 16:00  Ukončení odpolední výuky (vyzutí bruslí, regenerace, pohybové hry) 

16:00 - 17:00  Vyzvednutí dětí 

Plán tábora

Celý program výuky na bruslích je přizpůsoben dovednostem jednotlivých dětí - budou rozděleny do dvou skupin na začátečníky a pokročilé. Plán výuky může být pružně upraven dle potřeb a rychlosti osvojení si jednotlivých prvků výuky bruslení.

pondělí

ráno - základy bruslení (správné držení těla, postoje na bruslích, pády, brždění I.)

odpoledne - základy bruslení (opakování ranní z výuky, jízda vpřed, brždění II.)

úterý

ráno - základy bruslení (jízda vpřed - je zapotřebí naučit děti správné držení těla a správnou techniku odrazu, zatáčení na bruslích)

odpoledne - základy bruslení (opakování ranní výuky, zatáčení na bruslích)

středa

ráno - pokročilé bruslení (zatáčení na bruslích, technika jízdy - jízda na jedné noze, jistota postavení na bruslích, osvojení volného pohybu na bruslích)

odpoledně - sporotvní aktivity bez bruslí

čtvrtek

ráno - příprava na bruslení v běžném prostředí (mírný terén, objíždění a překonávání drobných překážek)

odpoledne - krátký výlet okolo Škodalandu, v případě zájmu dětí využití jednoduchých překážek ve skateparku - najíždění a sjíždění na nízké rampy, objíždění překážek, procvičení volného pohybu na bruslích)

pátek

ráno - zkouška dovedností, bruslící vysvědčení, zakončení tábora

odpoledne -  pokročilé bruslení (jízda pozadu, překládání nohou, slalom - vzhledem k předchozím zkušenostem se toto u pokročilejších zpravidla zvládá již třetí až čtvrtý den tábora).

Změna programu vyhrazena, dle teplotním a povětrnostním podmínkám.

Koupání v jezírku, dle teplotním a povětrnostním podmínkám